+
29 abril 2015
D’acord al que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003 pel que...
27 abril 2015
Adjuntem PDF informatiu: Casal_Quart
20 abril 2015
P1020076L’escultor afincat a...
27 febrer 2015
Informació relativa a la XXV Fira Mercat de la Terrissa Catalana: Butlleta
28 abril 2015
L’Associació Amb Ulls de Dona de Quart organitza TALLERS de CUINA NATURAL I SALUDABLE Sessions pràctiques en les que aprendrem a preparar plats amb...
Des del 15 abril 2015 fins al 18 novembre 2015
biblio
27 març 2015
Durant el període d’al·legacions: Dimecres de 18h a 21h. Divendres de 10h a 13h.
Des del 20 febrer 2015 fins al 17 abril 2015
concurs-rotonda