+
5 juny 2016
EXCURSIÓ HOMENATGE GENT GRAN   5 de juny de 2016  Sortida       a les 8 del matí al Local Social de Quart a les 7.55 Palol d’On
Des del 11 maig 2016 fins al 14 desembre 2016
27 abril 2016
A l’empresa Toldos Mallol li urgeix contractar muntadors i paletes. Totes aquelles persones interessades poden portar el currículum a
13 abril 2016
Programa creat per l’Ajuntament de Quart amb la finalitzar de potenciar la participació ciutadana amb tres focus d’actuació: Project
22 maig 2016
Trobada de 7 colles Castelleres 10:30h. Concert d’orquestra Jove del Gironès al Museu 11:30h. Castells a la plaça de la Vila A parti
5 maig 2016
D’acord al que es disposa als articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), 97 i ss. del
22 abril 2016
Edicte d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs oposició lliure per a la provisió temporal de
1 abril 2016
La Fundació OSCOBE i l’Obra Social La Caixa treballen conjuntament amb  el PROGRAMA INCORPORA,  actualment estan fent la SELECCIÓ D’