A- A A+ Alt contrast

És l'espai de difusió de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Quart.

Accedeix a la plataforma de serveis de Contractació Pública de Quart.

Licitacions
Contractes menors