A- A A+ Alt contrast

El Ple és l'òrgan col·legiat principal per al govern i l'administració del municipi. Aquest és presidit per l'alcalde i es troba integrat per tots els regidors i regidores. 

Al municipi hi ha 11 regidors i regidores, nombre que depèn de la població del municipi, que actualment està en el llindar d'entre els 2.001 i els 5.000 habitants.

L'Ajuntament de Quart celebra les sessions ordinàries del Ple de la Corporació el primer dilluns de cada 2 mesos, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Consulta informació sobre les competències del ple i altres òrgans i funcions aquí.

Convocatòries i actes dels plens

Consulta les convocatòries dels plens aquí.

Els actes dels plens aprovats són d'accès públic per a tota la ciutadania. Si s'hi vol accedir, es poden consultar aquí.

Composició del Ple
Gent de Quart - Compromís Municipal (CM)
Gent de Quart - Compromís Municipal (CM)
4 regidors/es
Independents per Quart Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-CP)
Independents per Quart Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-CP)
2 regidors
Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM)
Quart Actiu Activisme Municipal (QA-AM)
3 regidors/es
Candidatura d’unitat popular – Alternativa Municipalista CUP-AMUNT
Candidatura d’unitat popular – Alternativa Municipalista CUP-AMUNT
1 regidor
Esquerra republicana de Catalunya (ERC-AM)
Esquerra republicana de Catalunya (ERC-AM)
1 regidor

Més informació a Organització municipal o al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Quart