ACTIVITAT ECONÒMICA I HISENDA

Consulta informació actualitzada sobre el pressupost municipal, dades del mercat de treball, l'activitat econòmica i la qualitat de vida del municipi, entre d'altres, procedents moltes d'elles del Sistema d'Informació Estadística Local, XIFRA, de la Diputació de Girona.

Calculadora i bolígraf