Dins de la convocatòria de subvencions corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i CulturaL d’aquest any 2023, la Diputació de Girona a atorgat a l’Ajuntament de Quart una subvenció per un import total de 96.939,13 €.

Aquesta quantitat es distribueix en diferents apartats i per conceptes diferents. Concretament es destinen:

Manteniment i subministrament d’energia elèctrica de l’enllumenat públic i dels edificis municipals -79.494,55 €

Finançament d’activitats culturals - 14.028,45€

Arranjament de camins públics - 1.400,00 €

Noves tecnologies - 2.016,13 €.

Aquests imports contribueixen al finançament municipal i des d’aquí agraïm el suport i la col·laboració de la Diputació.