El Departament d’acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Quart una subvenció  com a beneficiari de la campanya de la Gestió Forestal Sostenible de l’ any 2022, en col·laboració amb els Fons Feader,  per import de  24.589,28.-€.

L'objectiu de l'actuació ha estat la millora de vials aptes per a vehicles d'extinció  d'incendis al massís de Les Gavarres, el manteniment i millora del camí del Mas Paiet, Can Celis i del camí del Celrè.

Agraïm la concessió d’aquest ajut.