El nou estudi d’ordenació de la mobilitat al municipi de Quart substitueix al «Pla local de seguretat viària de Quart» que es va redactar l’any 2008. La finalitat d’aquest document és donar resposta als nous requeriments del municipi i ajudar, així, a incrementar la seguretat en relació a la mobilitat.

Aquest projecte, que s’aplicarà als nuclis urbans de Quart i Palol d’Onyar, ha identificat els principals punts conflictius i quina és la millor manera de solucionar-los segons les característiques funcionals de cada tram (número de carrils, sentit de circulació, espais d’aparcament, amplada del tram vial, entre d’altres).

Actualment, les característiques dels vials i les seves funcions donen lloc a un disseny deficient que provoca situacions de risc com, per exemple, carrers bidireccionals amb una amplada insuficient per al creuament de dos vehicles, carrils de circulació excessivament estrets pel pas de vehicles en condicions de seguretat o vehicles estacionats que envaeixen part del carril de circulació.

Entre les actuacions que es volen realitzar es troben, entre d’altres:

  • Modificacions en el sentit de la circulació
  • Senyalització d’aparcaments en la calçada
  • Senyalització de prohibició d’aparcament
  • Implantació d’un nou tram de carril bici en la calçada

Està previst que les modificacions es comencin a aplicar a poc a poc, per zones (de més problemàtiques a menys), i de forma flexible atès que es tindrà en compte les opinions dels veïns i veïnes en cada punt concret.

Estudi d'ordenació