• Divendres, 10 de novembre, l’Ajuntament de Quart va dur a terme l’aprovació provisional de set ordenances fiscals
 • Entre les ordenances modificades es troba la de l’Impost sobre Béns immobles (IBI),  l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), o l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 • La majoria de les ordenances s’han modificat per actualitzar-ne els coeficients, fet que no s’havia dut a terme en els darrers anys, així com per afegir-hi bonificacions, com són les de l’IAE per impulsar el polígon industrial Pla de l’Illa de Palol d’Onyar i millorar de l’ocupabilitat al municipi.

 

L’òrgan col·legiat de l’Ajuntament de Quart va celebrar divendres passat, 10 de novembre, al vespre una sessió extraordinària en la qual, principalment, es va dur a terme l’aprovació provisional de set ordenances fiscals del consistori.

En aquesta sessió es varen modificar les següents ordenances fiscals (OF) reguladores de:

 1. Impost d’ Activitats Econòmiques (IAE)
 2. Impost sobre Béns immobles (IBI)
 3. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
 4. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 5. Taxes per a la prestació del servei de gestió de residus
 6. Taxes per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
 7. Taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats

En general, les ordenances fiscals s’han modificat per actualitzar-ne els coeficients atès que aquests no havien estat revisats els darrers anys. A més, també s’hi ha afegit i modificat diverses bonificacions, entre les quals destaquen les bonificacions de l’IAE per impulsar el polígon industrial Pla de l’Illa de Palol d’Onyar i millorar de l’ocupabilitat al municipi.

L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha assenyalat que «apujar els impostos és una mesura que no agrada gens, però que també és una mesura responsable. No pujar-los en un moment en el qual la inflació puja (per exemple, s’ha vist reflectint en el recent increment del gas i la llum), seria una actitud populista on el que surt més perjudicat és la mateixa ciutadania, atès que l’Ajuntament té menys marge de maniobra per fer actuacions al terme municipal i, per tant, significa no poder donar els serveis com es correspondrien». A més, ha puntualitzat que des del nou equip de govern «mai hem dit que no apujaríem els impostos, sinó que teníem uns impostos molt elevats pel que rebíem i que calia que fossin més ben gestionats, utilitzant-los en projectes i actuacions que fossin realment necessàries».

 

L’IAE, l’Impost en Activitats Econòmiques

Amb la voluntat d’atraure empreses al Polígon Industrial Pla de l’Illa de Palol d’Onyar, l’ajuntament ha afegit una bonificació fiscal a l’Impost en Activitats Econòmiques (IAE) que pretén atraure activitat empresarial. Les noves empreses que s’instal·lin al municipi tindran una bonificació del 50% durant els 5 primers anys d’activitat.

Així mateix, s’ha afegit una altra bonificació, de fins al 45% de l’import, per afavorir la contractació de treballadors del municipi. En concret, anirà dirigida a aquelles empreses que incrementin la mitjana de treballadors/es de Quart, amb contracte indefinit, durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació.

 

Ordenança reguladora de l’IBI

Des de l’any 2018, l’Ajuntament de Quart no actualitzava el coeficient d’aquest impost sobre els Béns Immobles. En canvi, durant aquests cinc anys, la inflació a Catalunya ha pujat un 16,2%. Això comporta que l’ajuntament cada dia disposi de menys recursos per oferir als seus veïns i veïnes.

Per aquest motiu, i veient que la inflació al 2023 tancarà aproximadament entre un 3,5 i un 4%, l’OF s’ha modificat per incrementar-la un 4,6%.

Una altra modificació ha estat la introducció d’una escala de deduccions de l’IBI segons la potència de les noves instal·lacions de plaques solars als habitatges del terme municipal, amb l’objectiu d’impulsar una transició energètica més justa i afavorir aquells que més potència instal·len.

Actualment, dos veïns o veïnes amb la mateixa casa i el mateix IBI, tenen la mateixa bonificació, tant si implanten una potència d’1 KW com 8 KW. A partir d’ara, això es veurà modificat amb l’objectiu de generar una transició energètica més justa.

 

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

L’ICIO també s’ha modificat per canviar dos aspectes principals. Per una banda, s’ha afegit una bonificació del 50% de l’impost per a obres de rehabilitació de façanes dels nuclis antics. La finalitat és impulsar la conservació dels nuclis antics del municipi:

 • Quart: carretera Girona
 • La Creueta: tots els carrers
 • Palol d’Onyar: Carrers Rosella, Dolmen, Montigalar, Estel, Castor, Església, Gavina i Pou

Per altra banda, s’ha eliminat la bonificació del 50% per a obres de rehabilitació d’edificacions construïdes abans del 1950 i en la reconstrucció d’edificacions enrunades, fins a una superfície de 200m2, atès que s’ha vist que els beneficiaris majoritàriament eren promotors d’obres.

 

Increment de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

El coeficient de vehicles a Quart no s’havia actualitzat des del 2008. L’IPC del 2008 al 2023 ha pujat un 32,3%. Per aquest motiu, s’ha dut a terme una revisió curosa, aplicant l’increment que probablement tancarà el 2023 amb un 3,6%.

A més, la bonificació del 100% de l‘impost ja existent per a vehicles de més de 25 anys era tant per empreses com per particulars. Amb aquesta modificació només se’n podran beneficiar particulars.

 

Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus

La legislació espanyola va aprovar la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per l’economia circular d’obligat compliment a partir de l’any 2025. Aquesta llei obliga els ajuntaments a finançar íntegrament aquest servei, sense rebre cap mena de bonificació.

Esperant saber com evolucionarà la taxa durant el 2024, amb la possibilitat que els costos disminueixin en el moment que la llei sigui d’obligat compliment, s’ha decidit incrementar-la només un 9%, de l’14% que seria necessari. Això suposarà un dèficit per l’Ajuntament de prop de 13.000 €.

Aquesta mesura s’ha dut a terme per suportar part de l’increment previst, amb l’objectiu que la ciutadania no li repercuteixi la totalitat fins a saber com evolucionarà aquest últim any de transició.

 

Taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats

El Departament d’Acció Climàtica necessita tenir registrats totes les activitats ramaderes, incloses les d’autoconsum, per tenir-les identificades en cas de malalties (grip aviar, pesta porcina, ...).

La taxa tenia un cost de 150 €, fet que provocava que moltes activitats ramaderes d’autoconsum no es donessin d’alta. Per aquest motiu, i arran dels suggeriments de diversos veïns i veïnes del municipi, s’ha eliminat l’obligatorietat de pagament de la taxa a les activitats ramaderes d’autoconsum.

Des de l’equip de govern s’ha prioritzat l’interès general, amb la finalitat de tenir un millor control de totes les activitats ramaderes en cas d’urgència sanitària del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

 

Taxes per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Aquestes són unes taxes que paguen les empreses que utilitzen el subsòl, sòl i volada de la via pública al terme municipal, generalment de l’àmbit de la construcció. Aquesta ordenança no s’actualitzava des del 2003. Per aquest motiu, s’ha decidit incrementar-la segons l’evolució de l’IPC a Catalunya al llarg d’aquests vint anys, que ha estat del  57,5%.

 

 

Consulta les ordenances definitives