Durant aquest curs escolar 2023-2024, l’Ajuntament de Quart, juntament amb l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) de la Universitat de Girona, duran a terme el projecte Physical Education Health and Children (PEHC) a les dues escoles del municipi: l’Escola Santa Margarida i l’Escola Nou de Quart.

Aquesta iniciativa, que ja s’ha dut a terme a les escoles de Cassà de la Selva, Salt i Palamós, pretén estudiar els efectes del Treball Neuromuscular Integrat en els infants sobre la competència motriu, la predisposició a l’obesitat i l’adherència a recomanacions d’activitat física saludables en els infants.

L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha assenyalat que «es tracta d’una iniciativa amb una intenció clarament científica, però, a la vegada, amb una vocació pedagògica i comunitària». A més, ha destacat que «a part de la intenció científica, l’ajuntament vol promoure, a través de la realització del projecte, la necessitat de la pràctica habitual de l’esport i de treballar hàbits saludables. D’aquesta manera, l’estudi ens permetrà conèixer els hàbits de vida i la condició física dels infants del municipi relacionats amb la salut i la obesitat infantil». «A més, permetrà orientar les polítiques socials d’aquest col·lectiu per donar resposta a les problemàtiques detectades», ha puntualitzat l’alcalde.

A l’Escola Nou de Quart hi participarà l’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària i el projecte s’iniciarà aquest mes de novembre de 2023. Els infants de l’Escola Santa Margaria s’hi afegiran al mes de gener del 2024, i , concretament, hi participaran els infants de quart de primària.

 

En què consisteix el PEHC?

Aquest curs escolar els infants que hi participin, tant de l’Escola Nou de Quart com del l’Escola Santa Margarida, duran a terme la intervenció del PEHC a les classes d’educació física. A més, participaran en la recollida de dades, les quals s’utilitzaran per elaborar un informe individualitzat de cada un d’ells amb les dades de millora de la seva competència motriu i física.

A les classes d’educació física es realitzarà un escalfament estructurat i progressiu per tal de treballar i millorar les habilitats motrius bàsiques i les capacitats de força i resistència.

A més, entre els mesos de novembre del 2023 i maig del 2024, es realitzaran diverses proves físiques (velocitat, agilitat, salt, competència motriu...) i un qüestionari de preguntes sobre hàbits de vida de l’infant i la seva família (dieta, activitat física i son).

Així mateix, també se’ls recollirà una mostra de saliva, amb la finalitat d’estudiar els marcadors en salut que milloraran amb la intervenció del PEHC.

Això no obstant, les dades per la investigació científica es recolliran només en els infants, les famílies dels quals n’hagin consentit, per escrit, la seva participació en el projecte.

 

Beneficis del PEHC

L’experiència en les escoles dels altres municipis de la demarcació de Girona ha demostrat que els infants que realitzen la intervenció del projecte PEHC a les classes d’educació física milloren les seves capacitats de força i resistència, així com la millora de les seves habilitats motrius bàsiques (equilibri, locomoció i manipulació d’objectes).

També adquireixen coneixements i processos que expliquen el funcionament del cos en moviment i de la recerca científica.

 

 

Més informació sobre el projecte aquí