Ahir, 18 de setembre, la sala de plens de l’Ajuntament de Quart va celebrar la sessió plenària ordinària del mes de setembre.

 

Entre els punts que es van tractar, es destaca l’aprovació de la proposta d’acord de la delegació d’algunes de les competències del Ple a la Junta del Govern local. Atès que la voluntat del govern actual és agilitzar al màxim els tràmits per a la ciutadania, es va procedir a delegar algunes de les seves competències a la Junta del Govern Local. D'aquesta manera, les propostes passaran a aprovar-se cada quinze dies, en comptes de cada dos mesos.

 

També es va dur a terme l'aprovació inicial de l’actualització de preus del projecte d’obra “Projecte constructiu de renovació de la xarxa d’aigua potable entre els carrers del Tren i de Dalt”, segons la base de preus 2023 de l’Institut Tecnològic de l’Edificació de Catalunya (ITEC).

 

Igualment es va aprovar la verificació del text refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector Coopecarn Girona, promogut per Coopercarn SL, en el seu desenvolupament pel terme municipal de Quart. Atès que és un projecte que afecta tant a Llambilles com a Quart, ambdós municipis han de dur a terme la seva aprovació.

 

Per altra banda, es va aprovar la Declaració Institucional del Pla de Mesures Antifrau en la qual es prenen deu compromisos institucionals que tenen per objectiu combatre eficaçment les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d’interès. Entre aquests compromisos es troba l’impuls de polítiques d’integritat institucional, la inversió activa en la seva prevenció i detecció i la sensibilització en ètica pública, entre d’altres.

 

Un altre dels temes aprovats va ser la proposta d’acord per a l’inici de l’expedient de normalització i oficialització de l’escut heràldic i la bandera de Quart, atès que fins al dia d’avui l’escut utilitzat no és oficial.

 

Finalment, es varen aprovar dues mocions, una presentada per Esquerra Republicana Quart i una altra pel grup municipal CUP Quart.

 

A més, la sessió va comptar amb la presència de prop de deu veïns i veïnes, dos dels quals varen participar en finalitzar.