Ahir, 6 de novembre, el ple de l'Ajuntament de Quart va dur a terme una nova sessió ordinària.

Els 11 regidors/es del municipi vàren aprovar els punts establerts a l'ordre del dia.

Per una banda es va aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Quart per a reclassificar la plaça de tècnic auxiliar de desenvolupament comunitari (C1) en una plaá de tècnic de cultura i educació (C2). El punt es va aprovar per 6 vots a favor i 5 abstencions de Quart Actiu, CUP i ERC.

També es va aprovar l'adhesió del consistori al Pla d'Igualtat de Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el qual va aprovar al juliol del 2023 el seu Pla d'Igualtat de Gènere 2022-2025.

El reconeixement dels pilars bàsics de les societats democràtiques modernes als textos estatals, europeus i internacionals, permet progressar a nivell institucional i legislatiu mitjançant l’elaboració de polítiques públiques d’igualtat i de mecanismes específics pel control i l’eradicació de les desigualtats.

Sent conscients de la diversitat demogràfica dels municipis adherits al Consorci, aquest Pla ofereix un conjunt d’accions emmarcades dins d’objectius i línies estratègiques concretes per tal d’aconseguir eradicar les desigualtats entre dones i homes que encara avui persisteixen a la nostra societat. Per això, es va aprovarl'adhesió a a quest Pla amb 6 vots a favor i 5 abstencions.

Finalment, també es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Quart i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l'execució de l'Estudi Diagnòstic per a majors de 70 anys.

Dins del Pla de gent gran, que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt desenvolupa a la comarca del Gironès, s’ha dissenyat el projecte 70 i més, amb accions de diagnosi i suport a la població vulnerable major de 70 anys. L’objectiu principal d’aquest projecte és l’estudi i diagnosi del risc social de la gent gran com a idea central per conèixer la realitat social d’aquest sector de la població, crear coneixement i proposar nous programes que ajudin a millorar la seva qualitat de vida, així com detectar casos individuals de risc social i donar-los la resposta adequada.

L'Ajuntament de Quart pretén treballar polítiques socials adreçades al col·lectiu de la gent gran del municipi i, per això, s'aprova aquest conveni de col·laboració per a l'execució d'aquest estudi que servirà per conèixer les necessitats d'aqeust col·lectiu.

Per últim, es va prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor Josep Roura, integrant del grup municipal ERC-AM.

 

Consulta l'acta de la sessió aquí.