El dilluns, 18 de setembre, l'Ajuntament de Quart celebrarà una nova sessió ordinària del Ple del 2023.

 

L'acte tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

 

2. Informació d'alcaldia

 

3. Aprovació inicial de l'actualització de preus del projecte constructiu de renovació de la xarxa d'aigua potable entre els carrers del Tren i de Dalt

 

4. Verificació del text refós del pla parcial urbanístic del Sector Copecarn

 

5. Declaració Institucional del Pla de Mesures Antifrau

 

6. Sol·licitud de la Gencat de l'inici d'expedient d'aprovació de l'escut i la bandera municipal

 

7. Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local

 

8. Mocions dels grups municipals

 

9. Precs i preguntes

 

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.

 

 

Consulta la convocatòria aquí