Divendres 10 de novembre, l'Ajuntament de Quart celebrarà una nova sessió extraordinària del Ple del 2023.

 

L'acte tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 16 hores de la tarda.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.

 

2. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal d'impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

3. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal d'impost sobre activitats econòmiques.

 

4. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal d'impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

5.Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 

6. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal sobre la taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

 

7. Aprovació provisional de la modificació de la ordenança fiscal sobre la taxa per a l’autorització, llicència i permís municipal ambiental de les activitats.

 

L'acte serà obert al públic, però no es permetrà la participació.

 

Consulta la convocatòria aquí