L’estat de les reserves dels embassaments dels sistemes de les conques internes de Catalunya es troba al 26% de la seva capacitat. Concretament, l’embassament del sistema del Ter (Sau – Susqueda) del qual s’abasteix el municipi de Quart, es troba per sota d’aquest valor i per tant, actualment ens trobem en ESTAT D’EXCEPCIONALITAT !!!

Des de l’Ajuntament de Quart, demanem a tots els veïns i veïnes, així com a totes les entitats i empreses del municipi, que siguem tots respectuosos i responsables amb el consum d’aigua i tinguem molt en compte les restriccions i limitacions d’aigua en els usos urbans que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest estat d’excepcionalitat (https://bit.ly/SequeraGencat) així com en el Ban Municipal.

Aquesta política de contenció en el consum i demanda d’aigua com a gestió de l’actual sequera,  no eximeix de la urgència i necessitat d’implantar noves fonts d’aigua amb recursos locals que tenim al municipi (recuperació de pous), millorar el rendiment de les xarxes i optimitzar-ne el consum (Nova Cultura de l’Aigua).  Aquesta nova planificació i gestió de l’aigua és actualment una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Quart.

 

Pots consultar totes les mesures aquí:

 

I el BAN Municipal aquí: