Avui, 6 denovembre, l'Ajuntament de Quart celebrarà una nova sessió ordinària del Ple del 2023.

 

L'acte tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (11, 12 i 13 / 2023)

 

2. Informació d'alcaldia

 

3. Donar compte de les resolucions i acords de la Junta de Govern

 

4. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Quart. Reclassificació de la plaça de tècnic/a auxiliar de desenvolupament comunitari (C1) en plaça de tècnic/a de cultura i educaicó (A2)

 

5. Adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès Salt 2022-2025

 

6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Quart i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l'execució de l'Estudi diagnòstic majors de 70 anys

 

7. Mocions grups municipals

 

8. Renúncia càrrec regidor Josep Roura Méndez

 

9. Precs i preguntes

 

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.

 

 

Consulta la convocatòria aquí