Ahir, 23 d'octubre, el ple de l'Ajuntament de Quart va dur a terme una nova sessió extraordinària.

Els 11 regidors/es del municipi vàren aprovar els punts establerts a l'ordre del dia.

Per una banda, es va dur a terme l'aprovació definitiva del compte general del 2022. Finalitzat l’exercici pressupostari de 2022, cal elaborar el compte general de l’entitat local, integrat pel de la pròpia entitat sense cap organisme autònom ni societat mercantil. El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Després de finalitzar el termini d'exposició pública, durant el qual no es van formular al·legacions, es va dur a terme la seva aprovació definitiva.

 

Consulta l'acta de la sessió aquí.