L’Ajuntament de Quart aprova el pressupost per l’exercici 2024

 

  • Ahir, 4 de desembre, l’Ajuntament de Quart va dur a terme l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2024, el qual ha augmentat més de 250.000 euros respecte al 2023

 

  • El nou equip de govern ha volgut maximitzar la partida d’inversions per la necessitat de millorar el manteniment de les instal·lacions municipals sense que perjudiqués la cartera de projectes que es vol impulsar des del Ajuntament. Per això, ha calgut un treball d’eficiència per maximitzar l’impacte dels recursos públics.

 

  • Un dels capítol que més ha augmentat ha estat el de despeses de béns corrents i serveis per impulsar noves actuacions com ara recuperar la terrissa, millorar les vies públiques, impulsar polítiques de Joventut, reforçar programes socials, fomentar la participació ciutadana i la memòria històrica, entre d’altres.

 

  • Les inversions reals també han augmentat, en un 31% respecte al 2023, destinades, principalment, a les reformes d’equipaments municipals per tal de posar-los en les millors condicions possibles.

 

  • Les despeses de personal ha estat una de les partides que més ha baixat, gairebé 30.000 euros inferior que al 2023

 

 

L’Ajuntament de Quart va celebrar ahir al vespre una sessió extraordinària en la qual, entre els nou punts de l’ordre del dia, es va dur a terme l’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici 2023.

El pressupost, que va ser aprovat amb el vot en contra de la CUP i d’ERC, és el primer del nou mandat 2023/2027. En total, s’hi preveu unes despeses de 3.483.496 milions d’euros, xifra un 9,4% superior a la previsió d’aquest any (que va ser de 3.184.369 milions d’euros).

Aquest pressupost és fruit d’un treball intens durant tots aquests mesos per part de l’equip  de govern que ha servit per analitzar les despeses generades en l’anterior legislatura i determinar quins son els projectes que cal prioritzar fer aquest 2024 de tot el mandat de govern.

Es tracta d’un pressupost amb nombroses modificacions de partides respecte al de l’exercici 2023, entre les quals en destaquen l’impuls de la terrissa impulsant partides per promoure el Museu de la terrissa i la terrissa en general al municipi, l’augment en la millora de vies i camins públics, la contractació d’un Dinamitzador pel jovent, la creació del projecte Invest in Quart per atraure empreses al polígon, el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i el foment d’activitats defensa personal feminista, l’aposta per promoure la participació ciutadana d’una manera ferma, desenvolupar un arxiu històric entre d’altres.

Un aspecte molt important és l’aposta del nou equip de govern en el convenciment de millorar els equipaments esportius i culturals actuals per posar-los en les millors condicions possibles ja que s’ha detectat manca de manteniment en els últims anys. Es destinaran un total de 162.669€, un 32% més que el 2023

L’alcalde del municipi, Ferran Rodero, ha assenyalat que el pressupost pel 2024 marcarà les bases i la manera de fer del nou equip de govern. “Amb un pressupost amb tant poc marge de maniobra cal ser molt creatiu, eficient i eficaç amb els recursos públics per poder fer més amb menys i destinar així més cap a les inversions per desenvolupar  els millors equipaments per l’ús i el gaudi dels veïns i veïnes de Quart ».