El dilluns, 4 de març, l'Ajuntament de Quart celebrarà la seva segona sessió plenària ordinària del 2024.

 

L'acte tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informació d'alcaldia

 

3. Elecció del Jutge de Pau suplent

 

4. Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran

 

5. Donar compte de l'informe del Resum Anual PACF 2023

 

6. Donar compte de l'informe del Control Financer PACF 2023

 

7. Ratificació de la modificació dels Estatus del Consorci de les Vies Verdes

 

8. Precs i preguntes

 

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.

 

 

Consulta la convocatòria aquí