El dilluns, 15 de gener, l'Ajuntament de Quart celebrarà la seva primera sessió plenària ordinària del 2024.

 

L'acte tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Aprovació de l'acta anterior

 

2. Informació d'alcaldia

 

3. Modificació de la composició de la Comissió Especial de Comptes

 

4. Aprovació de les xifres del padró 2024

 

5. Canvi del traçat del camí número 21 Can Fusinya

 

6. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal 8 de Llicències Urbanístiques

 

7. Aprovació del pla estratègic de subvencions 2024-2025

 

8. Donar compte del pla anual de control finances per l'exercici 2024

 

9. Precs i preguntes

 

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.

 

 

Consulta la convocatòria aquí