Complint amb les funcions d'assistència i cooperació als municipis, la Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Quart una subvenció de 31.864,80€ destinats a sufragar diferents despeses municipals.

Aquesta subvenció correspon al Fons Econòmic de caràcter extraordinari 2023 i serviran pel finançament de despeses derivades del manteniment i conservació de la jardineria municipal.

Agraïm el suport i la col·laboració de la Diputació de Girona.