Aprovació relació provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació laboral temporal de 3 joves ( 2 peons brigada de serveis municipals a temps complet i 1 auxiliar administratiu/va a temps parcial 20 hores setmanals) del programa de l’àrea de joventut “treballa’t l’estiu 2021”

Relació provisional d'admesos i exclosos

Als aspirants que els manqui algun document, caldrà que el presentin, en el període de cinc dies hàbils, compresos entre els dies del 08 de juny fins el 14 de juny de 2021.