Dilluns 3 de maig de 2021, a les 20h, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament se celebrarà el Ple Ordinari 4/2021 amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió 3/2021
 2. Informació de l’Alcaldia.
 3. Ratificació acord aprovació conveni neteja viària i delegació de exercici de competències al Consell Comarcal en neteja viària.
 4. Aprovació inicial del projecte d’enllumenat a la via verda des de La Creueta fins a el pont de l’Onyar.
 5. Ajudes COVID-19.
 6. Modificació del pressupost: suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
 7. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Quart i l’Associació Sorellona per la cessió de l’antiga depuradora.
 8. Modificació OF piscina.
 9. Donar compte resolucions alcaldia.
 10. Moció Cuba
 11. Moció ATC
 12. Precs i preguntes.

AVÍS : Atenent la situació epidemiològica actual i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, aquest Ple comptarà amb la presència de públic amb limitacions d’aforament.