7 i 9 de febrer

Sala Gran del Local Social de Quart
C. Tren, 49
19 h