Tamborian's
Lloc Plaça de le Terrisseres
Hora: 20.30h