Cinema a la fresca

Doctor Dolittle

Lloc: Plaça Les Terrisseres

Hora: 21:30h

Inscripcions tancades