El Celrè és un afluent del riu Onyar que, des del seu inici fins la seva fi, flueix pel terme municipal de Quart. Malgrat la importància d’aquest element natural, que, a més, discorre pel centre del nucli de Quart, el poble ha anat creixent donant-li l’esquena. Per aquest motiu, des de les àrees d’urbanisme i medi ambient s’ha plantejat retornar-li el seu paper cabdal com a eix vertebrador i connector del municipi, proposant transformant-lo en una zona verda-blava.

L’objectiu principal és tornar a apropar el Celrè als ciutadans i a les ciutadanes, fent-lo accessible a totes les persones; millorant-ne la connectivitat entre l’Onyar, les Gavarres i els equipaments i carrers de Quart, i convertint-lo en un parc fluvial amb usos socials però que, alhora, contribueixi a la millora de la biodiversitat.

Amb aquestes directrius l’Estudi Martí Franch (EMF), especialitzat en arquitectura el paisatge, ha desenvolupat un estudi paisatgístic per establir una infraestructura verda multifuncional al seu voltant. Aquest estudi, aprovat inicialment per unanimitat a la sessió plenària del consistori del mes de setembre d’aquest 2022, pretén ser un pla director que serveixi de full de ruta per les futures actuacions que es facin al voltant d’aquest element natural.

 

Un parc fluvial dividit en set trams

Les actuacions proposades a l’estudi tenen com a denominador comú ésser poc intervencionistes amb el medi natural, a través de maneres híbrides entre els sistemes ecològics i construccions culturals de qualitat, i amb espais multifuncionals que el converteixin en el major equipament públic de Quart.

Al llarg dels seus 1.250 m el parc fluvial vol separar clarament les seves ribes entre l’”ús públic”, a una banda, i l’”àmbit refugi” amb prioritat de preservació de la flora i la fauna del riu, a l’altre.

A més, l’estudi proposa dividir les actuacions en set trams diferenciats al llarg del riu, tres dels quals passen pel centre de la vila, amb un passeig fluvial, corriols, portes d’accés amb informació, prats oberts i espais de refugi i jardins fluvials, entre d’altres.

Els trams serien els següents:

 

Tram 1: Porta de l’Onyar

Porta d’entrada al possible Parc fluvial del Celrè des de Girona, el qual seria un espai de transició entre l’entorn rural i urbà que contindria, entre altres, un passeig fluvial i una zona verda ombrejada.

 

Tram 2: El meandre del Celrè

Espai de trobada i descoberta de la natura amb un parc naturbà amb la possible reconversió de l’antiga depuradora en un espai de divulgació ambiental.

 

Tram 3: Els prats centrals

Zona pròxima a les escoles, dedicada a jocs infantils i esports, integrat amb la natura, amb un possible gual per poder creuar el riu i tenir un espai d’estada a la vora de l’aigua.

 

Tram 4: El Balcó del Celrè

Punt de confluència entre el riu Celrè, el centre urbà i equipaments municipals. Es pretén apropar els equipaments al riu amb la Plaça-Balcó de la Terrissa, a la riba esquerra i un espai públic pavimentat que serveixi de balconada al Celrè.

 

Tram 5: Eixamplar la riba

Marge fluvial més estret de tot el Parc Fluvial que acolliria la Porta del Nord d’accés a l’espai fluvial i terrasses fluvials.

 

Tram 6: El Parc d’Orient

Zona verda amb un parc naturbà per a l’ús públic amb zones d’estada amb un gual per creuar el riu.

 

Tram 7: Porta de les Gavarres

Camí fluvial en entorn natural que podria servir com a zona d’entrada i punt de trobada i informació per a les rutes cap al riu i a les Gavarres.

 

Properes passes de l’estudi paisatgístic

Com s’ha comentat amb anterioritat, l’estudi paisatgístic ha d’actuar com un pla director que marqui els criteris de les actuacions que es desenvolupin a la zona.

Actualment, aquest s’ha aprovat inicialment pel ple de l’Ajuntament de Quart i s’iniciarà el període d’informació pública, que durarà 30 dies, a partir de la seva publicació en els propers dies al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Durant aquest període totes les persones interessades poden presentar les al·legacions que considerin pertinents via presencial o telemàtica.

 

Descarrega’t aquí la imatge general de com serà el parc fluvial del Celrè segons aquest estudi.

 

 

I, aquí, l’estudi aprovat inicialment.