Els i les joves que hagin cursat de 1r ESO a 2n BAT que tinguin l’abonament de la piscina de Quart podran sol·licitar el carnet groc que els permetrà l’entrada, de manera gratuïta, a les piscines municipals de Vilablareix, Fornells i Aiguaviva. Tanmateix, per a poder-hi accedir, hauran d'anar acompanyats/des d'una persona resident del municipi i amb abonament de la piscina.

Aquesta iniciativa neix fruit d'un conveni entre els quatre ajuntaments, el qual té com a objectiu principal oferir suport a la tasca educativa de l'Institut de Vilablareix, centre que acull alumnat dels quatre municipis, tot fomentant les relacions de veinatge entre el seu jovent. Es pretén, doncs, que aquests enforteixin les relacions que creen a l'institut, mantinguin el contacte durant l'estiu i comparteixin estones de lleure a les diferents piscines municipals.

Per demanar-lo cal anar a l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Ajuntament de Quart (de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores) amb:

  • DNI
  • Fotografia (tamany carnet)
  • Justificant de pagament de la piscina (en el cas de pagament per banc caldrà justificant bancari i en el cas del pagament en efectiu caldrà que la recepció de la piscina faci un justificant).

El carnet tindrà vigència durant tota la temporada de bany 2022.