L'Ajuntament de Quart ha decidit talar el pi ubicat al carrer del Tren, a prop del Museu de la Terrissa de Quart, pel risc que representa per a la ciutadania.

Tot i que sempre es prioritza mantenir els arbres, pels beneficis ambientals que suposen, des del consistori s'ha pres la decisió de talar aquest pi de grans dimensions. Després de dur a terme diversos estudis, s'ha demostrat que aquest arbre en concret suposa un risc per a la ciutadania i està ocasionant greus desperfectes tant a la via pública com a les propietats privades de les cases més properes.

Diversos veïns i veïnes de la zona han alertat a l'ajuntament que la presència d'aquest pi estava produint desperfectes tant als jardins com als murs de les seves propietats.

També s'ha comprovat que les seves arrels estan afectant l'asfaltatge del carrer, el qual presenta deformacions i esquerdes, i podria estar afectant el col·lector de fecals present de la vorera.

Així mateix, la seva alçada, el fet d'estar isolat (sense arbres propers) i el seu elevat grau d'exposició al vent, principalment del sud, determina que existeix un risc de caiguda. A aquests factors se li suma un resultat negatiu en un test de tracció per mesurar la seva resistència.

La seva copa, que sobrevola els patis dels habitatges propers, també representa un greu risc per caiguda d’alguna branca en cas d’episodis meteorològics extraordinaris.

 

Per tots aquests motius, es procedirà a talar l'arbre en els pròxims dies.