• La sessió plenària ordinària de l’1 de juliol va aprovar provisionalment una modificació del pressupost 2024 per un import de 577.281,30 €, el 89% del qual es destinarà a adequar i millorar, de forma urgent i immediata, un dels equipaments esportius del municipal de Quart.
  • L’increment de l’ús dels equipaments esportius, a causa de l’augment de població i de l’interès en l’esport, ha derivat en la necessitat d’increment i millora dels equipaments municipals

 

Dilluns al vespre, el saló de plens de l’Ajuntament de Quart va acollir la celebració de la sessió plenària ordinària del mes de juliol. El plenari va aprovar els punts de l’ordre del dia, entre els quals hi havia una modificació del pressupost del 2024 per un import de 577.281,30 €.

El 89% d’aquest import es destinarà a adequar i millorar un dels equipaments esportius del terme municipal de Quart: la pista poliesportiva del nucli de Palol d’Onyar. En concret, 515.400 € aniran destinats a dur a terme un projecte per cobrir la pista exterior de Palol d’Onyar. L’11% restant, en concret 61.881,30 €, es destinaran a la primera fase de millora del GRIC, l’antiga rectoria de l’església Santa Margarida de Quart

L’alcalde de l’Ajuntament de Quart, Ferran Rodero, ha assenyalat que «la població de Quart ha assolit un elevat creixement en els darrers anys i aquest increment no ha anat acompanyat d’una planificació i desenvolupament adequat dels equipaments per tal d’absorbir-lo. Per això, des del 2023,  estem treballant en diverses fórmules  absorbir aquest creixement, tant en els equipaments socioculturals com esportius».

 

 

 

Més de mig milió d’euros per la millora de l’equipament esportiu de Palol d’Onyar

Aquest augment d’habitants, acompanyat d’un augment en l’interès per l’esport,    ha comportat un increment en l’ús dels equipaments esportius i, per tant, en la necessitat de millorar la qualitat tant d’aquests equipaments com dels serveis municipals.

Ferran Rodero ha afegit que «és en aquest context en el qual l’Ajuntament de Quart afronta un nou repte en matèria d’instal·lacions esportives per cobrir la demanda de les entitats esportives municipals així detectat també des de la Regidoria d’Esports. Aquestes entitats fa anys que reclamen millores en els equipaments esportius, així com la disponibilitat d’espais i horaris d’entrenament, per tal de donar resposta a les necessitats esportives actuals d’una forma òptima».

El nou projecte de la pista poliesportiva exterior del nucli de Palol d’Onyar contempla tant el cobriment com el tancament d’aquest espai. En el menor temps possible es durà a terme un procés de licitació per a dur a terme l’execució d’aquests treballs amb l’objectiu d’intentar disposar de l’equipament abans de finalitzar l’any.

Els treballs també inclouran el subministrament i la instal·lació de mòduls destinats a vestuaris, lavabos i magatzem, així com tots els materials esportius necessaris per a les diferents modalitats esportives. A més, el paviment esportiu anirà acompanyat d’il·luminació LED.

L’Ajuntament de Quart disposa de diversos documents elaborats des del 2007 pel Consell Comarcal del Gironès. En concret, són la “Memòria valorada Cobriment de la pista poliesportiva de Quart Nou” (novembre de 2007) i la “Memòria valorada Vestidors i cobriment de la pista de Palol d’Onyar” (setembre de 2016). A més, també es va elaborar un document d’anàlisi i diagnosi sobre la distribució i demanda dels espais esportius municipals de Quart, redactat l’any 2020.

Des de llavors no s’ha avançat ni executat cap dels projectes previstos, els quals podrien haver donat resposta a les demandes de les entitats esportives.

Aquesta nou espai esportiu servirà com a equipament d'entrenaments per als clups esportius del municipi.

L'Ajuntament de Quart està treballant  actualment en la redacció d'un nou projecte per a la futura plaça de Palol d'Onyar, que s'ubicarà en una parcel·la municipal molt a prop de l'actual pista poliesportiva, on actualment hi ha un pipicà (zona d'higiene canina). En aquesta nova plaça s'hi construirà, entre d'altres instal·lacions, una pista poliesportiva oberta i un parc infantil.

 

 

Inici de la restauració de l’equipament sociocultural del GRIC

El projecte de restauració i conservació de l’antiga rectoria de l’església Santa Margarida de Quart, el GRIC, ascendeix a més de 200.000 euros.

Amb l’objectiu que aquest import sigui assumible per les finances municipals, el projecte s’ha dividit per fases.

Amb l’aprovació de la modificació de crèdit d’ahir es podrà iniciar la primera fase, per valor de 61.881,30 €, gràcies a la qual es començaran a dur a terme els primers treballs de restauració per recuperar l’espai emblemàtic amb més de 400m2 i poder dotar d’espais per realitzar activitats socio-culturals

Aquest projecte neix fruit de l’ampliació del conveni entre l’Ajuntament de Quart, el Bisbat de Girona i la parròquia de Santa Margarida de Quart, signat el passat 26 d’abril, per l’ús de la rectoria per a dur-hi a terme activitats juvenils i socioculturals  fins al 2047.

 

 

 

Aquest punt de l’ordre del dia va ser aprovat per 5 vots a favors de l’equip de govern (Gent de Quart i PSC Quart); l’abstenció d’ERC i els vots en contra de Quart Actiu i la CUP.