Aprovació relació definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació laboral temporal de 3 joves ( 2 peons brigada de serveis municipals a temps complet i 1 auxiliar administratiu/va a temps parcial 20 hores setmanals) del programa de l’àrea de joventut “treballa’t l’estiu 20201”.

Relació definitiva d'admesos i exclosos

El sorteig es realitzarà el dia 28 de juny a les 11h a la Biblioteca.

L'assistència al sorteig és de caràcter obligatori. Els aspirants hauran de comparèixer amb el DNI o passaport i l’ordre d’actuació serà d’acord amb la llista d’admesos (ordre de registre d’entrada).

En cas de no assistir al sorteig s'exclourà a l'aspirant del procés de selecció.