L'Ajuntament de Quart ha modificat el calendari del contribuent d'aquest 2024 amb l'objectiu de facilitar el pagament de les quotes a tots els veïns i veïnes del municipi.

 

Amb aquesta finalitat, un dels principals canvis ha estat el fraccionament en més quotes dels pagaments domiciliats de diversos impostos:

 

  • L'Impost de Béns Immobles Urbans (IBIU) i l'Impost de Béns Immobles Rústics (IBIR) han passat de fraccionar-se en 2 terminis (al 50% de l'import) a fer-ho en 3 terminis:

 

 

 

 

Un altre dels grans canvis serà l'eixamplament durant l'any del pagament dels diferents impostos i taxes, atès que anteriorment aquests s'acumulaven en èpoques concretes de l'any, sobretot a l'octubre.

 

Taxa d'escombraries

 

 

 

 

Taxa de cementiri

 

 

 

 

Si no tens els pagaments domiciliats i vols domiciliar-los, demana-ho directament a través d'una instància genèrica a l'ajuntament aquí

 

Tots aquells rebuts domiciliats de quota tributària d'import igual o superior al que disposa l'Ordenança Fiscal 1 es fraccionen d'ofici en els terminis i les dates indicades en el Calendari del Contribuent 2024.

Les persones interessades en la domiciliació que en el moment de l'acreditació de l'impost (1 de gener) no el tinguin domiciliat i vulguin acollir-se a aquesta possibilitat podran fer-ho, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud a través, per exemple, d'instància genèrica a l'ajuntament, presencial o telemàtica (aquí) o a XALOC.

Aquesta sol·licitud s'ha de dur a terme dins de la data indicada en l'Ordenança Fiscal corresponent. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

 

 

Consulta com queda el calendari d'aquest 2024:

 

Consulta com queda el calendari del passat 2023:

 

Comparativa amb el 2023: