L'Ajuntament de Quart i l'associació La Sorellona, estan treballant conjuntament per impulsar un projecte de reconversió de l'antiga depuradora de Quart en un nou centre d'interpretació de la fauna aquàtica.

 

L'antiga depuradora de Quart va ser construïda l'any 1981 i reformada en anys posteriors (del 1993 al 1995), amb una funció de depuració i tractament d'aigües residuals del poble de Quart. Aquestes instal·lacions van estar en funcionament fins a l'any 2013, instant en el qual es va posar en servei la nova depuradora municipal en terrenys del barri de La Creueta.

L'associació La Sorellona fa anys que treballa en el disseny i realització de diverses activitats d'educació ambiental, que tenen com a objectiu principal la descoberta de la natura, la protecció del medi natural i la biodiversitat. Des dels seus inicis ha desenvolupat gran varietat d'activitats, sempre amb l'objectiu d'aprendre a la natura, de la natura i sobre la natura, basant-se sobretot en el medi fluvial i la ciència per a tots els públics.

L'any 2020, La Sorellona va signar un conveni amb l'Ajuntament de Quart per a la cessió d'ús i reconversió de les instal·lacions de l'antiga depuradora en un nou centre d'interpretació de fauna aquàtica, que pretén ser un futur espai de divulgació i conservació de la fauna aquàtica.

L'ús d'unes instal·lacions situades prop de l'espai fluvial del Celrè que antigament estaven vinculades a l'aigua, però a què dia d'avui es troben en desús i obsoletes, es considera una molt bona iniciativa per a la implantació d'un futur centre de conservació i interpretació de la fauna aquàtica.

Inicialment, s'ha elaborat i es disposa d'un document d'avantprojecte amb una proposta del futur centre d'interpretació de fauna aquàtica, que podria ser el primer de les comarques gironines. Amb el suport de Caixa Bank s'han pogut començar les obres d'aquest nou centre. S'han fet activitats de #voluntariat i #educació ambiental, s'ha convertit una de les cubetes de l'antiga depuradora en una bassa, i s'han instal·lat materials divulgatius.

Actualment, des de La Sorellona i l'Ajuntament de Quart s'està treballant per donar a conèixer aquest engrescador projecte, efectuant visites amb personal de la diferent administració (Diputació de Girona, Consorci de Les Gavarres, Consorci del Ter, Generalitat, etc) amb l'objectiu d'explicar el projecte i aconseguir possibles mecenes públics i/o privats com a col·laboradors per així poder tirar endavant en els pròxims anys aquest projecte únic a les terres Gironines.