Dilluns, 17 de gener a les 20h, celebrarem la sessió ordinària del Ple amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions 9-10-11/2021
2. Informació de l’Alcaldia.
3. Aprovació rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament de Quart a 31 de desembre de 2021.
4. Aprovació xifres padró 2021.
5. Aprovació inicial projecte d’obres municipals: Pont de la Verge.
6. Adhesió al pla de serveis d’arquitectura i enginyeria del Consell Comarcal del Gironès.
7. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.
8. Precs i preguntes.