Des de l'àrea de Girona de l'Institut d'Assistència Sanitària IAS) s'ha informat que, a partir del dissabte 21 de gener les visites urgents del Punt d'Atenció Continuada (PAC) de l'Àrea Bàsica de Salut de Cassà de la Selva, a la qual pertany el municipi de Quart, canviaran d'ubicació.

En horari de 8.00 a 20.00 hores dels dissabtes, diumenges i festius, les visites s'atendran a la planta superior del centre, situat al carrer del Bassegoda, 11, de Cassà de la Selva.
 

L'objectiu d'aquest canvi en el servei d'urgències és l'ampliació de l'espai d'atenció i l'agilització de la resposta sanitària.
 

Fora d'aquest horari, de 20.00 a 8.00 hores, l'atenció urgent es realitzarà a la planta inferior del centre, com s'està fent en aquests moments.

 

A més, també s'ha informat que ben aviat s'instal·larà una reixa de seguretat a l'accés de la zona d'atenció continuada de la planta inferior del CAP de Cassà per preveure els incidents de seguretat que pateix el personal sanitari durant l'horari nocturn. Aquesta reixa s'obrirà i es tancarà per donar accés a les persones que sol·licitin atenció urgent.

 

Més informació del Centre d'Atenció Primària de Cassà de la Selva aquí