El Servei d'Acollida i Convivència del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt és el servei que, amb la col·laboració de l'entitat Vincle i de l'Ajuntament de Quart, gestiona l'acollida de la població migrada d'origen estranger i contribueix a promoure la convivència entre la ciutadania a través de diferents projectes i serveis:

1) Servei de Primera Acollida:
Atenció i acompanyament a persones d'origen estranger en el seu procés d'acollida. S'ofereixen formacions de coneixements lingüístics, coneixements laborals i coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic; amb la possibilitat d'obtenir un Certificat d'Acollida que els podrà ser d'utilitat en els processos d’estrangeria.

2) Servei d'Acollida en el Reagrupament Familiar:
Amb aquest servei es promou l'acollida de les futures persones reagrupades a través d’un programa que consisteix en un conjunt de vídeos explicatius sobre aspectes bàsics de la societat d'acollida.

3) Servei d'assessorament tècnic i/o jurídic:
Aquest servei gestiona la recepció i tramitació de demandes d'assessorament tècnic i/o jurídic en acollida i sobre els processos d’estrangeria.

4) Servei de traducció i interpretació:
Servei de traduccions i interpretacions culturals, per facilitar la comunicació entre els diferents agents del territori (serveis bàsics d'atenció social, àrees bàsiques de salut, etc.) i la ciutadania d'origen estranger.

5) Accions comunitàries per la convivència:
Accions comunitàries concretes a demanda, per promoure la convivència en el sí del municipi, intervenint amb la ciutadania en general, i especialment amb els col·lectius minoritaris diversos, a fi de promoure la plena inclusió d'aquests. Es contemplen dues línies d'intervenció:
1- Prevenció i sensibilització: A través de la qual es poden oferir sessions o tallers participatius o altres tipus d'accions orientades a la interrelació i al coneixement mutu, amb la finalitat de sensibilitzar i fomentar la cohesió i la inclusió social.
2- Gestió de conflictes (de naturalesa comunitària o veïnal i d'origen cultural): A través de la qual es generen espais de diàleg on es facilita que les persones i/o col·lectius en conflicte arribin a acords.


Contacte del Servei d'Acollida i Convivència: 
Tècnica d'acollida: Cristina Ferrer. 
Lloc: Ajuntament de Quart. 
Atenció amb cita prèvia. 
Telèfon: 692 56 23 21. 
Adreces electròniques: cristina.ferrer@cbs.cat - inclusio@cbs.cat