El dilluns 4 de desembre, l'Ajuntament de Quart celebra una nova sessió extraordinària del ple municipal.

 

Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori (Plaça de la Vila, 2), a les 20 hores del vespre.

 

En concret, els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

 

1. Jurament o presa de càrrec de la Regidora Maria Sánchez Canaleta

2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal 13, reguladora dels distintius municipals

3. Modificació de l'Ordenaná Fiscal 31, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències administratives per a la tinença d'animals potencialment perillosos

4. Modificació de l'Ordenança Fiscal 21, de preus públics

5. Modificació de l'Ordenança Fiscal 24, de casaments

6. Modificació de l' Ordenança Fiscal 1, d'Inspecció, Gestió i Recaptació

7. Modificació provisional de l'Ordenança Fiscal 16, de la Llar d'Infants

8. Proposta d'Acord Coopecarn

9. Aprovació inicial del pressupost per a l'Exercici 2024

 

Les sessions plenàries extraordinàries també estan obertes al públic, però no tenen torn de paraula entre els assistents.

 

Consulta l'ordre del dia aquí