A- A A+ Alt contrast
Instàncies i sol·licituds

En aquests enllaços trobareu els accessos als diferents tràmits i gestions que podeu fer en línia amb l’Ajuntament. Se us redirigirà cap a la
seu electrònica de l’Ajuntament on pas a pas podreu omplir la sol·licitud i presentar-la mitjançant l’e-TRAM o bé imprimir-la i presentar-la
a les dependències municipals. Des d’allà podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions ofertes des de l’oficina d’atenció
ciutadana. Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

Altres instàncies (PDF)

Cal imprimir-la i portar-la signada al registre de l’Ajuntament, si es vol fer telemàticament cal omplir la instància genèrica
de l’eTRAM amb un certificat vàlid i adjuntar la mateixa com a document adjunt en PDF.