Garantia juvenil

Coneixes el programa de Grantia juvenil?

Si tens entre 16 i 29 anys i ni estudies ni treballes et pot interessar aquest programa.

El programa Garantia juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil que t’ofereix programes de:

• Formació per desenvolupar competències professionals.

• Inserció en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.

• Emprenedoria i autoocupació.

• Orientació laboral.

 

Quins són els requisits per apuntar-te?

• Tenir entre 16 i 29 anys.

• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

• Signar el full per participar al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa.

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També poden inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori espanyol que habiliti per treballar.

 

Per més informació vina a l’Estació Jove de Quart. Els nostres horaris són de dimarts a dijous de 12.00 a 15.00 hores, i dimecres de 16.00 a 18.30 hores. O bé visita la pàgina web de Garantia juvenil.