A- A A+ Alt contrast
Àrees i serveis

OFICINES MUNICIPALS

Horari
Els matins de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores.
L’horari durant els mesos de juliol i agost serà de 8.00 a 14 hores.

Telèfon de contacte: +34 972 46 91 71 
Fax: +34 972 46 87 80
Correu electrònic: ajuntament@quart.cat 
Adreça: Plaça de la Vila, 2. Quart, 17242

En aplicació a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Quart, per als anys 2019-2023 que va entrar en vigor el passat dimecres 10 d’abril de 2019, a l’article  10 “Jornada de Treball” punt 3 del Títol I Capítol II, diu:
3. S’entén per jornada de treball anual ordinària el resultat de restar als 365 dies anuals el nombre de dies de vacances, el nombre de dies de festius oficials del calendari laboral i el nombre de dissabtes i diumenges de l’any. El nombre de dies resultant s’ha de multiplicar per la jornada diària establerta amb caràcter general (7,5 hores), que donarà, com a resultat, la jornada anual efectiva. En tot cas, la jornada anual resultant mai no superarà la que l’Administració general de l’Estat determini per als seus empleats públics.
Durant la vigència d’aquest acord:
El 5 de gener (vigília de Reis), el dijous sant, el 23 d’abril (Sant Jordi), el 28 d’octubre (vigília de Sant Narcís), el 24 de desembre (vigília de Nadal) i el 31 de desembre (cap d’any), es finalitza la jornada laboral a les 14 hores.

 

PIJ (PUNT INFORMATIU JUVENIL)

Telèfon: +34 972 469 171

Correu electrònic: joventut@quart.cat


 
SERVEI DE SUPORT A L’ASSOCIACIONISME

Horari: matins de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores

Atenció al públic amb cita prèvia a través del telèfon de contacte o per correu electrònic.

Telèfon de contacte: +34 972 469 171

Correu electrònic: entitats@quart.cat

 

Jutjat de pau

Horari d’atenció al públic: dijous de 9.00 a 14.00 hores
Telèfon de contacte: +34 629 516 995