A- A A+ Alt contrast

La marca «Quart, terra que inspira» sorgeix de la fusió de tres conceptes rellevants de la identitat local del municipi: artesania (terrissa, tradició i història), territori (entorn natural, patrimoni cultural i el massís de les Gavarres) i proximitat (benestar, família i societat).

 

La finalitat d’aquesta iniciativa és donar a conèixer els valors diferenciadors del municipi, així com crear una veritable connexió emocional amb la ciutadania.

 

Els colors corporatius de la marca i dels diferents elements que la componen, tenen una vinculació directa amb el municipi:

  • els colors terrossos i vermellosos fan referencia a la vinculació directa que te el municipi de Quart amb el passat i present terrissaire, que encara perdura a l’actualitat
  • mentre que els verdosos, recorden que els nuclis menys poblats (Montnegre i St. Mateu de Montnegre), es troben immersos en el massís de les Gavarres

«Quart, terra que inspira» va néixer el 2020, any de l'aparició de la pandèmia produïda per la COVID-19.

En l'actualitat, i passats uns anys de la seva creació, s'hi ha adaptat gran part de les comunicacions digitals i analògiques de l'Ajuntament de Quart amb la finalitat d'incloure-la, per exemple, en cartells d'esdeveniments municipals o en la documentació administrativa de la corporació.

El canvi més important ha estat la transformació del portal web municipal www.quart.cat durant el primer trimestre de l'any 2022.