Young Talent 2

youngtalent

Concurs Young Talent (Bases i Convocatòria)

 

Organisme convocant:
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Objecte: Aquestes bases tenen per finalitat estructurar la 2a edició del Concurs Young Talent Gironès promogut des de l ‘àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès.

 

Categories: Les persones interessades es poden inscriure en una de les sis disciplines artístiques següents:

• Arts escèniques
• Música
• Arts plàstiques
• Escriptura
• Arts visuals
• Dansa

Candidats: Hi pot participar qualsevol persona jove entre 15 a 29 anys resident a qualsevol municipi del Gironès.

 

Característiques: Hi haurà semifinals:

Dissabte 29 de setembre de 2018 (les categories d’arts plàstiques i escriptura, a Vilablareix: les categories de dansa i arts visuals, a Fornells de la Selva );

i dissabte 6 d’octubre de 2018 (la categoria de música a Sant Gregori i la categoria d’arts escèniques a Fornells de la Selva) e.

La final del Young Talent Gironès se celebrarà el dissabte 20 d’octubre, al teatre El Casino de Llagostera, a partir de les 17 h.

Dotació: Hi haurà un premi de 275 € en metàl·lic per cada disciplina artística

 

Lloc de presentació de candidatures http://www.girones.cat/p/ youngtalent.html i omplir el formulari d’inscripció.

 

Termini de presentació de candidatures Inscripcions: fins el 14 de setembre.
Normativa Bases i Convocatòria (BOP Girona núm. 85 de 03.05.2018)