Garantia juvenil

CONEIXES EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL?

Si tens entre 16 i 29 anys i ni estudies ni treballes et pot interessar aquest programa.

El programa Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil que t’ofereix programes de:

– FORMACIÓ per desenvolupar competències professionals.

– INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.

– EMPRENEDORIA i autoocupació.

– ORIENTACIÓ laboral.

 

ELS REQUISITS PER APUNTAR-TE SÓN:

– Tenir entre 16 i 29 anys.

– Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

– No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

– Signar el full per participar al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa.

– Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També poden inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir al territori espanyol que habiliti per treballar.

 

PER MÉS INFORMACIÓ VINA A L’ESTACIÓ JOVE DE QUART A L’HORARI D’ATENCIÓ:

DIMARTS I DIJOUS: 12.00 H a 15.00 H

DIMECRES: 16:00 H a 18.30 H

 

Per més informació (cliqueu)

Cartell_Talent_2018_ok