Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha aprovat una línia de subvencions pels ajuntaments i altres administracions locals destinada a finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la Covid-19. El creixement del teletreball i la reconversió de l’administració electrònica impliquen noves adaptacions dels sistemes i tecnologies de la informació, i la Diputació vol donar suport per a les despeses suplementàries que comporta la nova situació.

Els ajuts es distribueixen per trams de població, i amb aquest criteri a l’Ajuntament de Quart li correspon un import màxim de 1.750,00.-€. Agraïm a la Diputació aquest ajut i el suport i la col·laboració dispensada.