Subvenció Servei de Medi Ambient

L’Ajuntament de Quart ha rebut una subvenció del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona dins la Campanya “Del Pla a l’acció” (2018-2019) per accions de millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) del municipi. S’han concedit 1.584€ dins la línia 1 de la subvenció, pel servei de comptabilitat i gestió energètica.

Aquesta gestió energètica és realitzada pel Consell Comarcal del Gironès, que realitza un anàlisi dels consums energètics de l’Ajuntament i emet propostes per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

resumevolucio

Logotips