Recomanacions per baixes temperatures

Davant les baixes temperatures, des de Prodaisa ens informen sobre algunes de les prevencions a prendre per evitar danys a les instal·lacions particulars d’aigua potable.

• És aconsellable protegir els comptadors d’aigua potable que estiguin a l’exterior, tapant-los amb draps, trossos de manta o fins i tot papers de
diari.

• Si les temperatures baixessin bruscament, és recomanable deixar una aixeta de la vivenda lleugerament oberta, per evitar que la manca de flux
a la xarxa pugui glaçar l’aigua a l’interior de les canonades.

• En cas de detectar qualsevol fuita, avisar al Servei per evitar la formació de plaques de gel a llocs imprevistos i que puguin causar danys.

• No manipular en cap cas les instal·lacions interiors si aquestes es glacessin i avisar al instal·lador.

Per qualsevol emergència podeu trucar al telèfon del Servei 972202078