Protocol comarcal per a instal·lacions esportives del Gironès.

Vist el Pla d’Acció pel desconfinament esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, diferents municipis de la comarca del Gironès, han aprovat un protocol per a les instal·lacions esportives municipals, amb l’objectiu de contenir els contagis per la COVID19. A més del que detalla el Pla d’Acció pel desconfinament esportiu, les mesures del protocol acordades a la comarca del Gironès es
relacionen en el següent document PDF.

 

Protocol comarcal per a instal·lacions esportives del Gironès (feu clic).

 

protocolesportives