Índex de risc de COVID a Quart (12/01/21)

Les dades a 12 de gener de 2021 són:

Índex de risc: 1376,40 (Molt alt)
Índex de risc dia anterior: 814,79
Casos diagnosticats amb PCR els últims 7 dies: 16
Casos diagnosticats amb PCR els últims 14 dies: 24
Incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies per cada 100.000 habitants: 617,62
Taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment (rho7): 2,23 (l’epidèmia creix si és superior a 1)

Grups escolars de municipi confinats: 0

Entitats amb grups confinats: 0

Casos diagnosticats amb PCR acumulats al Municipi de Quart: 163

Recordeu: molt important l’ús correcte de la mascareta cobrint en tot moment nas i boca, en espais públics, la utilització de gel hidroalcohòlic i respectar distancia.

L’ús de las mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys en endavant, en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.
Queden exemptes d’aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable el seu ús.

Manteniu la distància de seguretat amb altres persones.
Respecteu la distància física personal de seguretat d’1,5 metres, tant en espais tancats com a l’aire lliure, amb aquelles persones amb qui no conviviu, encara que siguin familiars o amics.
Eviteu espais concorreguts, on sigui difícil mantenir la distància interpersonal i es puguin produir aglomeracions.