Cursos – mòduls formatius

cursosformatius_promoeco_web

Vols millorar el teu currículum vitae? L’Ajuntament de Quart ajuda a formar-te! Més informació al 972 46 94 51!

 

BASES PER REGULAR L’ADMISSIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ

L’ajuntament de Quart ofereix al municipi accions formatives que prioritzant a les persones en situació d’atur, amb l’objectiu d’ajudar a millorar la possibilitat d’inserció laboral.

 

CURS DE PREPARACIÓ PER A L’ACCÈS A VIGILANT MUNICIPAL

Formació bàsica a persones en l’àmbit jurídic i tècnic en dret públic, ja sigui constitucional, penal i administratiu, dintre de les funcions pròpies de un vigilant municipal a Catalunya. També tractarà aspectes concrets d’intervenció d’accidents de trànsits i assistència i auxili a les persones.

Duració: 80 hores

 

CURS D’OPERADOR CARRETONS ELEVADORS

És competència general d’aquest operari realitzar les operacions de carrega, descàrrega, estiba i apilament amb carretons en condicions de seguretat.

Duració: 10 hores

 

CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Es tracta de proporcionar una informació sobre les bones pràctiques de manipulació, conservació dels aliments, al•lèrgies i intoleràncies alimentaries, contaminació creuada, entre altres.

Duració: 8 hores

 

S’inicia a partir d’octubre. Les places són limitades. Els inscrits tindran l’obligació d’assistir als cursos. En cas de no fer-ho sense justificació suficient, s’haurà de retornar l’import del curs.

En cas de no omplir aquestes places s’oferiran a persones amb circumstàncies de desavantatge socials (majors de 45 anys, certificats de discapacitat igual o major de 33 %, famílies nombroses i famílies monoparentals, joves menors de 25 anys que no estiguin incorporats al món laboral).

Si hagués alguna plaça més vacant, es respectarà l’ordre d’inscripció fins esgotar-les.

Les preinscripcions es realitzaran a l’Estació Jove abans del dia 27 de setembre.