Mestre/a i educador/a per a la llar d’infants municipal

Aprovació bases i convocatòria per la constitució d’una borsa de treball d’un/a mestre/a i d’un/a educador/a per la llar d’infants municipal.

En compliment del Decret de l’Alcaldia 144/2019, de 9 d’agost, es convoquen les proves per a la selecció per a la constitució d’una Borsa de treball de mestre/a i educador/a de la Llar d’infants municipal de Quart, per cobrir: substitucions temporals (a temps complert o a temps parcial) derivades de baixes per incapacitat temporal, malaltia, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials o suspensions de contractes;  vacants de forma temporal; eventualitats per acumulació de tasques o per atendre necessitats urgents de contractació de personal mestre/a i educador/a, d’acord amb les següents bases…

Bases PDF (feu clic)

ANUNCI BOP (feu clic)