Contractació en pràctiques

Contractació en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Des del passat 31 d’octubre comptem amb una persona jove com a auxiliar administrativa a les dependències de l’Ajuntament, gràcies a les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Aquesta contractació de treball en pràctiques té una duració de sis mesos a jornada completa i s’ha efectuat d’acord amb les condicions amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

foto de Ajuntament de Quart.